Yogaterapi

Yogaterapi er individuelt tilpasset yoga, én til én. Yogaterapi kan være en løsning der du opplever plager forårsaket av stress, har smerter eller må trene skånsomt.

Yoga som terapi kan brukes som ledd i både forebygging og behandling av ulike psykiske og fysiske plager. Vår yogaterapeut Marianne har lang og bred helsefaglig bakgrunn og erfaring med å bruke yoga som verktøy for bedre helse og mer balanse og overskudd i livet.

Her brukes ulike yoga-, puste- og avspenningsteknikker tilpasset den enkeltes utgangspunkt, ønsker og behov. Yoga anbefales spesielt til deg som har plager som er stressrelatert.

Ved første konsultasjon foretas det en kartleggingssamtale med fokus på et helhetlig blikk på kunden. Deretter består timene i hovedsak av øvelser. I tillegg kan en kombinere individuell oppfølging med Paradis Helses gruppetimetilbud innenfor yoga.

Time hos yogaterapeut anbefales i forbindelse med utfordringer knyttet til stress, sammenhengen mellom mat, kropp og følelser og til å få på plass gode rutiner i forhold til livsstilsendring, kosthold, trening, søvn og avspenning. Betydningen av restitusjon, avspenning og bedre søvnrutiner vektlegges og vi bruker ved behov tid på å se hvordan du kan få til denne endringen i ditt liv og finne motivasjon og drivkraft så du kan styre selv.

Vi tilbyr også terapeutiske workshops der vi har yoga rettet mot utfordringer som ryggsmerter og søvnproblemer. Workshopene foregår månedlig på lørdager. Følg oppdateringer på nettside og i sosiale medier.

Yogaterapeuten ved Paradis Helse tilbyr privat time i gruppe på to eller flere sammen. Ta kontakt på mariannemaalsnes@paradishelse.no /marianne@bergenyogaterapi.no ved interesse om mer informasjon.