Yoga i Bergen

Er det utfordrende å endre livsstilen? Har du sammensatte utfordringer som gjør det vanskelig å vite hvor du skal begynne? Via samtale og enkle øvelser finner vi frem til hva som skal til for at du kan gjøre gode endringer i livet ditt steg for steg. Du er unik, hva passer for deg?

Paradis Helse tilbyr individuelle timer med yogaterapeut. Yoga som terapi kan brukes som ledd i både forebygging og behandling av ulike psykiske og fysiske plager. Vår yogaterapeut har lang og bred helsefaglig bakgrunn og erfaring med å bruke yoga som verktøy for bedre helse og mer balanse og overskudd i livet.

Her brukes ulike yoga-, puste- og avspenningsteknikker tilpasset den enkeltes utgangspunkt, ønsker og behov. Yoga anbefales spesielt til deg som har plager som er stressrelatert.

Ved første konsultasjon foretas det en kartleggingssamtale med fokus på et helhetlig blikk på kunden. Deretter består timene i hovedsak av øvelser. I tillegg kan en kombinere individuell oppfølging med Paradis Helses gruppetimetilbud innenfor yoga. Yogaterapeuten vår holder månedlige workshops på lørdager.

Yogaterapeuten tilbyr privat time i gruppe på to eller flere sammen. Ta kontakt ved interesse om mer informasjon.

Time hos yogaterapeut anbefales i forbindelse med utfordringer knyttet til stress, sammenhengen mellom mat, kropp og følelser og til å få på plass gode rutiner i forhold til livsstilsendring, kosthold, trening, søvn og avspenning. Betydningen av restitusjon, avspenning og bedre søvnrutiner vektlegges og vi bruker ved behov tid på å se hvordan du kan få til denne endringen i ditt liv og finne motivasjon og drivkraft så du kan styre selv.

Paradis Helse

Sandbrekkevegen 13, 5231 Paradis
465 04 000 | post@paradishelse.no

Åpningstider

Mandag: 08:00 – 20:00
Tirsdag: 08:00 – 20:00
Onsdag: 08:00 – 20:00
Torsdag: 08:00 – 20:00
Fredag: 08:00 – 16:00
Lørdag: 10:00 – 13:00

Facebook

Følg med på hva som skjer

FACEBOOK

Instagram

Følg med på hva som skjer