Fysioterapeut

Tone Borge

Utdanning/Autorisasjon

 • Master i Fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen
  – Fysioterapi etter fedmeoperasjon
 • Bachelor i Fysioterapi ved Saxion University of Applied Sciences, Nederland
  – Idrettsminor og bachelor innen nevrologi

Arbeidserfaring

 • Privat praksis med pasienter med muskel- og skjelettplager, behov for livsstilsendring, ortopediske og pre- og postoperative pasienter.
 • Rehabilitering av pasienter med hjerte-lunge, muskel-skjelett, geriatri, nevrologiske- og kreftrelaterte problemstillinger.
 • Gruppetimer med fokus på bevegelighet, kondisjon, styrke, avspenning og mestring.

Aktuelle Kurs

 • Aktiv med artrose
 • Svimmelhet ved BPPV
 • Diverse kurs innen fedme og livsstil
 • Lungefysioterapi for pasienter med underventilering
 • Hjelpemiddelkurs
 • Intramuskulær nålebehandling