Yogaterapeut og sykepleier

Marianne Målsnes

Utdanning/Autorisasjon

 • Offentlig godkjent sykepleier ved Høgskolen i Bergen 1997
 • Videreutdannelse i helsefremmende og forebyggende arbeid ved Høgskolen i Bergen 2001
 • Yogalærer og terapeut i MediYoga ved Yogabolaget 2013
 • Mindfulness ved Haraldsplass diakonale høgskole 2013

Arbeidserfaring

 • 16 års erfaring fra arbeid i offentlig helse, først som hjelpepleier og deretter som sykepleier med fagområder geriatri, opptrening og rehabilitering etter ortopediske inngrep, postoperativ, kirurgi i øre, nese, hals, barnekirurgi og kreft.
 • Mangfoldig undervisningserfaring. Undervist i yoga og oppmerksomt nærvær siden 2012 for Yogarommet AS, i dag med hovedvekt på senior og restorative yoga. Underviser ulike gruppetimer, workshops og har bedriftsoppdrag.
 • Driver Bergen Yoga Terapi.
 • Kurs for pasientforeninger som Brystkreftforeningen og Rådgivning for Spiseforstyrrelser (ROS) – utviklet og ledet et ettårig yogaprosjekt for ROS.
 • Tilbudt individuelle timer i yogaterapi over flere år, der kundemasse har vært alt fra barn til eldre og arbeidsområder har omfattet blant annet pust, smerter, stressplager, utmattelse, følgetilstand av kreft, psykiske plager, nevrologiske lidelser.

Aktuelle Kurs

 • Tension and Trauma Release (TRE) exercises level 1 og 2
 • Introkurs i Somatic Experience metoden (SE)
 • Pedagogisk mindfulness via Famlab
 • Instruktørutdannelse i oppmerksomhetstrening ved professor Andries Kroese
 • Trauma Sensitive Yoga ved David Emerson
 • Yin Yoga Teacher Training level 1 ved Biff Mithoefer
 • Restorative Yoga ved Judith Lasater
 • Core ved Donna Fahri
 • 1 årig fordypningskurs i Iyengar-yoga og 3-4 årlige kurs i Iyengar yoga siden 2012 via Yogarommet med Willy Bok, Jette Bjerrring, Monika Harr og Claus Wittig.
 • Psoas med Liz Koch
 • Opplæring og kurs i møte med mennesker med et anstrengt forhold til kropp, mat og følelser via ROS