Lege

Ingrid Rokstad

Utdanning/Autorisasjon

 • Cand. Med v/ Universitet i Bergen 2012
 • Norsk godkjenning som allmennlege med rett til trygderefusjon
 • Full rekvisisjonsrett

Arbeidserfaring

 • Lege i spesialisering i allmennmedisin ved Legekontoret i Lagunen.
 • Rådgivende lege ved Bedriftshelsetjeneste Bergen AS.
 • Skole- og helsestasjonslege i Fjell kommune – undervisning, helsekontroller og forebyggende helsearbeid.
 • Lege i spesialisering i allmennmedisin ved Fana Legekontor.
 • Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM)
 • Legevaktslege – Kvam Legevakt
 • Lege i spesialisering 1 – Haukeland Universitetssykehus
 • Assisterende medisinsk redaktør – Tidsskrift for Den norske legeforening

Aktuelle Kurs

 • Livsstilsykdommers epidemiologi, patofysiologi og de viktigste prinsippene for behandling, både fysisk aktivitet, livsstilsendring og medikamentell behandling – diverse kurs, Den norske legeforening
 • Exercise is Medicine, Den norske legeforening
 • Godkjent 2 års veiledningsgruppe i allmennmedisin
 • Godkjent 1 års veiledet tjeneste i allmennmedisin
 • Grunnkurs A-D/EU-kurs A-D for spesialisering i allmennmedisin
 • Offentlig helsetjenester
 • Akuttmedisin for legevakt
 • Diverse andre kurs i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin