PERSONVERNERKLÆRING

Paradis Helse AS er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, og følger derfor personvernforordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Nedenfor finner du informasjon om hvordan og hvorfor vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra brukere av nettsidene våre eller registrerer seg som klient i vår klinikk.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan være samtykke fra den registrerte eller kontrakt (inngåelse av avtale). Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende vi ikke er i stand å besvare dine henvendelser eller tilby deg våre tjenester.

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Dersom Paradis Helse skal behandle personopplysninger til barn under 16 år kreves det samtykke fra de foresatte.

Journalsystem og online booking

Paradis Helse bruker programvareforlaget Aspit/Physica som journalprogram. Denne aktøren er GDPR – godkjent. Når du bestiller time på våre nettsider www.paradishelse.no blir du overført til bookingside levert av Aspit/Physica. Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det bank-id for hver innlogging.

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil, og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Du kan slette våre informasjonskapsler ved å gå inn på innstillinger på nettleseren, og slette innhold.

Lagring av personopplysningene

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Paradis Helse lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for, og er relevant for kundeservice.

Dine rettigheter

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse post@paradishelse.no.

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt på vår e-post adresse post@paradishelse.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.