Livsstilspakken

Livsstilspakken er et tilbud for deg som vil forebygge eller reversere livsstilsykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdom og diabetes type II.

Har du forhøyet blodtrykk, ugunstige kolesterolverdier eller sliter med overvekt er dette et godt alternativ for deg.

Vi har en tverrfaglig tilnærming og du settes først opp til en helseundersøkelse hos allmennlege Ingrid Rokstad. Deretter får du time hos en av våre fysioterapeuter og hos vår ernæringsfysiolog Ragnhild Hanch-Hansen.

Etter nødvendige undersøkelser og prøver er gjennomført samarbeider lege, fysioterapeut og ernæringsfysiolog om å sette sammen et strukturert behandlings- og treningsopplegg for deg. Dette skreddersys med tanke på din helse og dine ønsker og mål.

Livsstilspakken inkluderer:

  1. Helseundersøkelse hos lege med blant annet blodtrykksmåling, urinprøve og blodprøver som er aktuelle for deg. Dette kan for eksempel være kolesterolprofil, langtidsblodsukker, nyre- og leverfunksjon, vitamin- og jernstatus, stoffskifteprøver mm. EKG (hjertediagram), spirometri (lungefunksjontest) og diverse andre undersøkelser utføres også ved indikasjon.
  2. InBody analyse
  3. Kartlegging av muskel- og skjelettplager og andre aktuelle undersøkelser hos fysioterapeut
  4. Kostholdskartlegging og veiledning hos ernæringsfysiolog
  5. Individuelt tilpasset trenings-, kostholds- og eventuelt behandlingsopplegg tilpasset din helse og dine mål

Kontrollprøver og undersøkelser utføres deretter med intervaller avhengig av din helsetilstand og resultater evalueres fortløpende. Etter gjennomført program kan du få tilpasset et vedlikeholdsopplegg med intensitet og oppfølging etter eget ønske.

Paradis Helse ønsker å inspirere og veilede deg til gode valg med tanke på egen helse og livsstil. Vi hjelper deg med å komme i gang og til varig livsstilsendring!