Lege i Bergen

Vår legetjeneste og vårt medisinske tilbud er privat og alle pasientgrupper er velkomne. Åpner i august 2019.

Vi har fokus på utredning, oppfølging og behandling av livsstilsrelaterte plager og sykdommer og hjelp til livsstilsendring.

Vår legetjeneste inngår i et tverrfaglig miljø sammen med fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, massør, personlige trenere og yogaterapeut.

Paradis Helse har eget laboratorium og du kan ta dine blodprøver og andre aktuelle målinger i forbindelse med din legekonsultasjon her.

Paradis Helse Lege

Lege Ingrid Rokstad er autorisert allmennlege i spesialisering i allmennmedisin og har spesiell interesse for utredning, oppfølging og behandling av livsstilsrelaterte plager og sykdommer. Hun er også rådgivende lege i bedriftshelsetjenesten BHT Bergen og jobber i team med våre øvrige behandlere i Paradis Helse.

Vi tilbyr både forebyggende helseundersøkelser og utredning og oppfølging av allmennmedisinske problemstillinger

Forebyggende helseundersøkelse

  • Vi utfører forebyggende helseundersøkelser for å avdekke risikofaktorer for sykdom og for å kunne potensielt oppdage sykdom på et tidlig tidspunkt. Dette er en grundig legeundersøkelse som tilpasses kjønn, alder, risikofaktorer og din generelle helsetilstand.
  • Undersøkelsen innebærer en kartleggingssamtale, kliniske undersøkelser, urin – og blodprøver, samt supplerende undersøkelser som hjertediagram (EKG) og lungefunksjonstest (spirometri).
  • Aktuelle blodprøver kan være hemoglobin (blodprosent), jernlagre, inflammasjonsparametre (senkning), hvite blodceller, langtidsblodsukker, kolesterolnivåer, nyrefunksjonsprøver, stoffskifte, vitaminstatus osv. En prostataprøve kan også være aktuelt hos menn. Ytterligere blodprøver tas dersom legen finner indikasjon for dette. Avføringsprøver kan også være aktuelle.

Allmennmedisinske problemstillinger

  • Vi kan hjelpe deg med diagnose og behandling av infeksjoner i luftveiene, urinveiene, huden og underlivet.
  • Vi utreder og gir oppfølging for høyt og lavt stoffskifte, allergi og intoleranser, lungesykdom, diabetes, hjerte- og karsykdommer og risikofaktorer for dette som høyt blodtrykk og høyt kolesterol.
  • Vi vurderer muskel- og skjelettplager, mage- og tarmsymptomer, søvnproblemer og psykiske plager. Du får henvisning til radiologiske undersøkelser, spesialister og sykehus ved behov.
  • Du kan også få utført småkirurgiske inngrep som for eksempel fjerning av føflekker og behandling av mindre sår og kuttskader hos oss. Vi vurderer også utslett, eksem og andre hudplager.
  • Vi tilbyr gynekologisk undersøkelse inkludert spiralinnsetting/fjerning og celleprøve. Vi gir prevensjonsveiledning og kan sette inn p-stav.
  • Vår allmennlege utsteder resepter, sykemelding og diverse attester.
  • På vårt laboratorium tas urin- og blodprøver og supplerende undersøkelser som EKG, spirometri, mm. Vi setter også diverse injeksjoner og vaksiner.

Paradis Helse

Sandbrekkevegen 13, 5231 Paradis
465 04 000 | post@paradishelse.no

Åpningstider

Mandag: 08:00 – 20:00
Tirsdag: 08:00 – 20:00
Onsdag: 08:00 – 20:00
Torsdag: 08:00 – 20:00
Fredag: 08:00 – 16:00
Lørdag: 10:00 – 13:00

Facebook

Følg med på hva som skjer

FACEBOOK

Instagram

Følg med på hva som skjer