Invitasjon til EIM kurs

Kurs 08.05.2019 | Kl: 14:00-20:00 | Sted: Paradis Helse, Sandbrekkevegen 13, Paradis

Vi har laget et 6 timers kurs med læringsmål om at kursdeltakerne etter gjennomført kurs skal ha økt kompetanse med hensyn til fysisk aktivitet som medisin, og forstå prinsipper for endringsarbeid og kunne gjennomføre en samtale som motiverer for endring (for eksempel økt fysisk aktivitet).

Kursinnhold er delt i to 3 timers bolker:

  • Effekten av fysisk aktivitet på enkelte sykdommer, spesielt: psykiske lidelser, kreft, muskel- og skjelettsykdommer, hjerte- og karsykdommer og diabetes (3 timer).
  • Hvordan føre samtaler som stimulerer til endring (3 timer). Med praktiske øvelser. Ta gjerne med egen kasuistikk vedrørende endring.

Del 1 og 2 blir holdt av Thomas Mildestvedt,  Førsteamanuensis på Universitetet i Bergen og fastlege.

Kurset er godkjent som 6 kurstimer hos Den norske Legeforening innen spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, nevrologi, onkologi og psykiatri.

Arbeidet med å fremme fysisk aktivitet som medisin krever en tverrfaglig tilnærming, derfor ønsker EIM Norge at fysioterapeuter, frisklivsentraler og annet helsepersonell fra legekontorer deltar på kurset.

Det er ingen kursavgift. Det blir servert gratis lunsj, kaffe og te under kurset.

Ta kontakt med vår koordinator Fredrik Kristiansen på fredrik.kristiansen@exerciseismedicine.nofor mer informasjon.

Påmelding sendes til booking@exerciseismedicine.no
Skriv navn og arbeidssted på påmeldingen

Du kan også lese mer om oss på www.exerciseismedicine.no eller https://www.facebook.com/EIMNorge/
Under finner dere innhold for kurset på Paradis.

EIM Kurs:

Kl. 14.00 – 15.15 

  • Introduksjon:Begrep, fysisk aktivitet, fysisk form og anbefalinger
    Sammenhengen fysisk aktivitet og helse
  • Enkelte psykiske lidelser
  • Hjerte- og karsykdom

PAUSE 10 minutter: frukt, kaffe etc

Kl. 15.25 – 16.30    

  • Muskel- og skjeletthelse
  • Diabetes type 2
  • Enkelte kreftlidelser

PAUSE 30 minutter: lunsj

Motivasjonsarbeid med praktiske øvelser

Kl. 17.05 – 17.55             
Hvordan skape en god arbeidsrelasjon? Om legers egne holdninger til endringer (ta med egen kasuistikk)

Kl. 18.00 – 18.55           
Prinsipper for endring- /stadiemodellen, tiltak i ulike endringsfaser

Kl. 19.00 – 19.50       
Verktøy som kan styrke motivasjon for endring

Kl. 20.00 – 20.10             
Oppsummering, evaluering