Høyt kolesterol – sammensetning og nivåer

Høyt kolesterol er en velkjent risikofaktor for å utvikle hjerte- og karsykdom. Tilstanden er ikke forbundet med spesielle symptomer.

Det finnes to typer kolesterol. HDL kolesterol regnes for å være det gode kolesterolet og kan gi økt beskyttelse mot hjerte- og karsykdom. LDL-kolesterol er derimot det skadelige kolesterolet.

Man ønsker kolesterolverdier hvor HDL-nivået ikke er for lavt og LDL-nivået ikke er for høyt.

Høyt LDL kolesterol har ofte sammenheng med livsstil. Overvekt, røyking, lite fysisk aktivitet og en stor andel mettet fett i kostholdet øker det ugunstige kolesterolnivået. Omlegging av livsstil og kosthold er derfor viktig i behandlingen av høyt kolesterol. Høyt kolesterol kan også være arvelig. I Norge har om rundt 200 000 personer høyt kolesterol som antas å skyldes arvelige faktorer.

Et LDL nivå som er høyere enn anbefalt og et HDL nivå som er lavere enn det optimalt sett bør være gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag og blodpropp i venene. Mange har i tillegg også et høyt nivå av frie fettsyrer i blodet, disse kalles triglycerider. Dette gir ytterligere økt risiko.

Nivået av totalkolesterol, HDL og LDL kolesterol og triglycerider i blodet måler du ved en blodprøve hos legen.

Har du kjent hjerte- eller karsykdom, eller har økt risiko for dette, bør du helst ha et totalkolesterol under 5 millimol per liter (mmol/L). Optimalt sett bør du også ha et HDL nivå over 1,1 og et LDL  nivå under 2,5 mmol/L. Triglycerid-nivået bør være under 2 mmol/L.

Har du derimot ikke etablert eller økt risiko for hjerte- og karsykdom vil høyere verdier være av totalkolesterol og et LDL nivå under 5 mmol/L være akseptabelt.  Dette må vurderes sammen med blant annet nivået av HDL, triglycerider og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom av legen.

Kilder:

  1. Helsedirektoratet. Forebygging av hjerte- og karsykdom. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom (1.8.2017).
  2. Klemsdal TO, Gjelsvik B, Elling I et al. Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom. Nor Legeforen 2017; 137: 1164–8.