Psykiske plager og lidelser

Psykiske plager er tilstander som oppleves psykisk belastende. Psykiske lidelser har stort sett mer uttalte symptomer og tegn enn psykiske plager og betegnes som sykdom med bestemte diagnostiske kriterier.

Hvordan stilles diagnosen

Dersom du har søvnproblemer, angstplager og/eller depresjonsfølelse som er så uttalt at de hemmer deg i dine daglige aktiviteter, som har vedvart over lengre tid bør du vurderes av lege. Det er viktig å finne ut hvilken grad av psykisk plage eller eventuelt lidelse du har og om det kan foreligge alvorlig sykdom. Fysisk sykdom må også utelukkes. For å gjøre dette vil legen undersøke deg både i forhold til psykisk og fysisk sykdom.

Psykiske lidelser påvirker ofte tanker, følelser og atferd væremåte. I likhet med fysisk sykdom omfatter psykiske lidelser både mindre alvorlige, moderate og svært alvorlige tilstander. Psykiske lidelser forekommer i alle aldersgrupper. Eksempler kan være angst, depresjon, post traumatisk stress syndrom, bipolar lidelse, schizofreni, anoreksi og bulimi.

Forebygging og behandling

De fleste med milde til moderate psykiske plager kan i første omgang forsøkes behandlet hos allmennlegen gjennom samtaler, eventuelt i kombinasjon med medisiner. Ved mer uttalte psykiske plager kan henvisning til psykiater eller psykolog være nødvendig. Alvorlige psykiske lidelser med forvirring, vrangforestillinger og hallusinasjoner krever ofte innleggelse.

Ved de fleste milde psykiske plager finnes der tiltak man selv kan gjennomføre for å bli bedre. Ved søvnproblemer anbefales god søvnhygiene, altså å ta vare på døgnrytmen og redusere aktivering mot kvelden og natten. Dette vil si at man blant annet må unngå søvn på dagtid, særlig ettermiddag og unngå for eksempel skjermbruk i perioden før leggetid og i sengen. En rekke internettbaserte verktøy for kognitiv atferdsterapi i forhold til søvnvansker finnes også.

Ved milde og moderate angstplager kan du forsøke å øve opp evnen til å tåle angstutløsende situasjoner, steder, gjenstander, osv. Dette kalles eksponeringsterapi. Der finnes også internettbaserte kognitiv terapi for angstplager.

Ved mild depresjon til moderat anbefales mosjon og fysisk aktivitet. Man bør også unngå isolasjon, forsøke å opprettholde en normal døgnrytme og unngå alkohol og andre rusmidler. Internettbasert kognitiv terapi kan og ha god effekt. Dersom man har stor og/eller vedvarende depresjonsfølelse må lege kontaktes.

Kilde: legehandboka.no