Prolaps i ryggen

Prolaps er en sprekkdannelse i en mellomvirvelskive i ryggen med en utsiving av den myke kjernen.

Årsaker

Den ytre ringen av mellomvirvelskivene kan være noe svekket og kan briste på grunn av aldersforandringer, eller på grunn av akutte belastninger. Når ringen rundt brister, kan deler av den myke kjernen tyte ut og bli stående som en utposning av skiven. Denne utposningen kalles et prolaps. Dersom prolapset trykker mot en nerve, som løper ut i kanaler mellom virvlene, kan dette gi smerter.

Hvordan stilles diagnosen

Sykehistorien sammen med funn fra undersøkelse fra lege eller fysioterapeut, gir i de fleste tilfeller en sikker diagnose. Symptomene er i hovedsak ryggsmerter. Avhengig av hvor utposningen ligger, og om den irriterer en nerve, kan det føre til utstråling i under-  eller overekstremiteter. Prolaps kommer vanligvis plutselig, men mange føler smerter og stivhet i ryggen en god stund før den akutte forverringen.

Dersom prolapset irriterer en nerve, kan funksjonen til nerven bli svekket. Dette kan gi nedsatt følelse i et område av huden og / eller kan gi delvis lammelser i tilhørende muskulatur. Prolapset kan også være slik at det kun kommer i kontakt med nerven og fører til smerter, når ryggen er i spesielle stillinger.

Ved vedvarende smerter eller ved mistanke om annen underliggende sykdom enn et prolaps, vil man ofte ta et røntgenbilde av ryggen. Røntgen er imidlertid ikke en undersøkelse som vil avsløre om det foreligger prolaps. CT og MR vil kunne vise et prolaps i ryggen, men utføres sjeldent jo mindre en operasjon vurderes. Et CT eller MR kan vise et prolaps som er uten betydning.

Behandling

Prolaps i ryggen behandles i hovedsak konservativt, det vil si uten operasjon. Det viktigste er å komme i gang med bevegelse tidlig i forløpet, slik at ryggen ikke stivner. Korte turer og annen aktivitet innenfor smertegrensen er å anbefale. Generell styrking av mage- og ryggmuskulatur vil også være gunstig. Behandling hos fysioterapeut med et tilpasset  treningsopplegg er effektivt for mange. De fleste blir bra av denne type behandling, men det kan ta flere uker og måneder før plagene er helt borte.

Smertestillende medisiner er ofte nødvendig de første dagene.

Når den akutte betennelsen gir seg, vil symptomene avta. Etter noen dager eller uker vil også prolapset kunne avta i størrelse, og symptomene som stammet fra trykket, forsvinner. I denne perioden er det naturlig å unngå belastninger som forverrer smertene.

Kilde: legehandboka.no