Overvekt og fedme

Overvekt og fedme er tilstander med overskudd av fett på kroppen i forhold til det som er helsemessig gunstig.

Årsak

Årsakene til overvekt og fedme er sammensatte. Arvelige faktorer, stoffskifte, hormoner, psykologi, miljø, sosiale forhold og økonomi kan spille inn. Rent fysisk er overvekt og fedme en konsekvens av at det daglige inntaket av kalorier er høyere enn forbruket, men årsakene til at dette misforholdet i energibalansen finner sted og opprettholdes over tid er ofte svært komplekse.

Hvordan stilles diagnosen

For å klassifisere overvekt brukes Body Mass Index (BMI). BMI er kun er et hjelpemiddel og der er flere forhold den ikke tar hensyn til, for eksempel stor muskelmasse.

BMI beregnes med formelen: BMI = kg /m2

  • Normal vekt 18,5- 25
  • Overvekt 25- 30
  • Fedme >30

Overvekt og fedme har betydningen for både fysisk og psykisk helse. Risiko for hjertekarsykdommer, diabetes type 2,  visse former for kreft, leddplager og belastningslidelser øker med økende grad av overvekt. Overvekt og fedme kan også ha psykiske implikasjoner blant annet hvordan man selv oppfatter kroppen sin, og gjerne også hvordan man oppfatter at andre oppfatter utseende sitt. Dette kan for mange oppleves vanskelig, bidra til å skape begrensninger og medføre redusert livskvalitet i varierende grad.

Forebygging og behandling

Behandlingen av overvekt og fedme består i å øke energiforbruket, redusere energiinntaket eller begge deler. Dette for de fleste vanskelig å gjennomføre i praksis. Rådgivning, tett oppfølging og/eller kognitiv terapi kan i mange tilfeller ha god effekt som støttebehandling. Medikamentell behandling er begrenset både i effekt og tilgjengelige alternativer. Ved alvorlig fedme kan kirurgi vurderes som en del av behandlingen.

Kilde: legehandboka.no