Metabolsk syndrom

Metabolsk syndrom er ikke en sykdom, men en samlebetegnelse for en forstyrrelse av kroppens omsetning av næringsstoffer. Metabolsk syndrom øker risiko for sykdom.

Hvordan stilles diagnosen

Syndromet er karakterisert ved normalt eller moderat forhøyet kolesterol, lavt HDL-kolesterol og forhøyet nivå av triglyserider. I tillegg har personer med metabolsk syndrom forhøyet blodtrykk, bukfedme og/eller nedsatt sukkertoleranse eller diabetes.

Behandling

Hovedprinsippet for behandling av metabolsk syndrom er vektreduksjon og bedring av de øvrige risikofaktorene, oftest i form av kostholdsendringer og økt mengde fysisk aktivitet.

Kilde: legehandboka.no