Lege

Ingrid Rokstad

Utdanning/Autorisasjon

 • Cand. Med v/ Universitet i Bergen 2012
 • Norsk godkjenning som allmennlege med rett til trygderefusjon
 • Full rekvisisjonsrett

Arbeidserfaring

 • Allmennlege ved Paradis Helse
 • Lege i spesialisering i allmennmedisin ved Legekontoret i Lagunen
 • Rådgivende lege ved Bedriftshelsetjeneste Bergen AS
 • Skole- og helsestasjonslege i Fjell kommune – undervisning, helsekontroller og forebyggende helsearbeid
 • Lege i spesialisering i allmennmedisin ved Fana Legekontor
 • Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM)
 • Legevaktslege – Kvam Legevakt
 • Lege i spesialisering 1 – Haukeland Universitetssykehus
 • Assisterende medisinsk redaktør – Tidsskrift for Den norske legeforening

Aktuelle Kurs

 • Laserakademiets kursrekke 2021/2022
 • Godkjent kurs i lasersikkerhet ved Scanex Medical Systems
 • Laser grunnkurs ved Scanex Medical Systems
 • Profhilo advanced kurs ansikt/hals
 • Profhilo advanced kurs arrbehandling/hender
 • Profhilo grunnkurs
 • Godkjent autorisasjonsprogram for Restylane (filler) og Azzalure (Botulinumtoksin) ved Galderma
 • Klinisk emnekurs i hudsykdommer, Den norske legeforening
 • Livsstilsykdommers epidemiologi, patofysiologi og de viktigste prinsippene for behandling, både fysisk aktivitet, livsstilsendring og medikamentell behandling, Den norske legeforening
 • Exercise is Medicine, Den norske legeforening
 • Godkjent 2 års veiledningsgruppe i allmennmedisin
 • Godkjent 1 års veiledet tjeneste i allmennmedisin
 • Grunnkurs A-D/EU-kurs A-D for spesialisering i allmennmedisin
 • Offentlige helsetjenester
 • Akuttmedisin for legevakt
 • Diverse andre kurs i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin