Høyt blodtrykk

De aller fleste med høyt blodtrykk har ingen symptomer eller plager. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn normalt og medfører økt risiko for utvikling av hjerneslag og hjerteinfarkt.

Årsaker

Det er kjent at faktorer som arvelige forhold, røyking, mangel på mosjon og overvekt har betydning for blodtrykket. Ulike sykdommer kan også medføre høyt blodtrykk, men er er sjeldne og utgjør til sammen mindre enn 5% av alle tilfellene med høyt blodtrykk. Ved høyt blodtrykk kan man oppleve svimmelhet og hodepine, men oftest opplever man ingen symptomer på tilstanden.

Hvordan stilles diagnosen

Et blodtrykk lavere enn 140/90 mmHg ansees som et normalt blodtrykk. Er blodtrykket ditt normalt, vil det holde og kontrollere det med noen års mellomrom. Har du et blodtrykk som ligger i øvre del av normalområde, kan det være hensiktsmessig å kontrollere det årlig. Trykk over 140/90 mmHg betegnes som forhøyet. Et automatisk blodtrykksapparat som måler blodtrykket ditt flere ganger i løpet av 24 timer brukes ofte for å stille en sikker diagnose dersom du ved flere vanlige målinger har fått påvist et forhøyet blodtrykk.

Ved påvist forhøyet blodtrykk vil legen foreta en undersøkelse av blant annet hjerte og lunger, ta blodprøver for å kontrollere innholdet i blodet av kalium og natrium, nyrefunksjon, blodsukker og kolesterol. Det vil også blitt tatt en urinprøve for å utelukke nyresykdom. Ofte vil det i tillegg bli tatt EKG for å få vurdere om hjertet har tatt skade. I de aller fleste tilfeller er det tilstrekkelig at allmennlegen utreder og behandle pasienter med høyt blodtrykk.

Forebygging og behandling

Hvordan høyt blodtrykk behandles, avhenger av hvor forhøyet det er og hvor mange øvrige risikofaktorer du har for å utvikle hjertekarsykdom. Personer med forhøyet blodtrykk anbefales livsstilstiltak og eventuelt blodtrykkssenkende medisiner for å oppnå et stabilt blodtrykk under 140/90 mmHg. Blodtrykk høyere enn 160/100 skal behandles med medisiner, dette gjelder også ved blodtrykk over 140/90 mmHg når det fra før er påvist organskade og/eller diabetes.

Når man behandler høyt blodtrykk, er det ikke for å lindre plager, men for å senke risikoen for senere utvikling av hjerneslag eller hjertesykdom. Viktige tiltak er:

  • Å slutte å røyke – det viktigste  tiltaket for å redusere risiko
  • Vektreduksjon – dersom du er overvektig
  • Mosjon – tilstrekkelig med fysisk aktivitet
  • Stressreduksjon – er også gunstig
  • Kosthold – det viktigste er å spise sunt og variert og å kombinere dette med fysisk aktivitet. Slik får man en god balanse mellom forskjellige næringstoffer, energiinntak og energiforbruk: https://paradishelse.no/2019/02/21/1787/
Kilde: legehandboka.no