Fysioterapeut

Henriette Fjelde

henriettefjelde@paradishelse.no

Utdanning/Autorisasjon

Bachelor i Fysioterapi, Høgskulen på Vestlandet

Arbeidserfaring

  • Erfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten med pasienter i alle aldersgrupper og ulike problemstillinger.
  • Rehabilitering, ortopediske, pre- og postoperative pasienten og muskel- og skjelettplager.
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid.
  • Arbeid innenfor psykisk helse, motivasjon, mestring og veiledningsarbeid.
  • Gruppetimer og bassengtrening.

Aktuelle Kurs

  • Motiverende Intervju (MI)
  • Brian Mulligan’s Concept of Mobilisations with Movement Introduction, Nedre Kvadrant (B) og Øvre Kvadrant (A)
  • ITEC Sports Massage Course