Diabetes type 2

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom som kjennetegnes ved mangel eller dårlig virkning av insulin som gir et vedvarende forhøyet blodsukker, og forstyrrelser i omsetningen av karbohydrater, fett og proteiner i kroppen.

Årsaker

Arv kan spille en rolle, men de viktigste årsaken til type 2 diabetes er i all hovedsak relatert til kosthold og livsstil.

Hvordan stilles diagnosen

Diabetes type 2 debuterer (ofte etter 40 års alderen) med høyt blodsukker, noe som kan gi symptomer som tretthet, slapphet, tørste, vekttap. Diagnosen bekreftes ved påvisning av langtidsblodsukker høyere enn 48 mmol/mol (=6,5%).

Forebygging og behandling

Behandlingsmålene er symptomfrihet, god livskvalitet og normal livslengde. Det er totalrisikoen for å utvikle hjertekar-komplikasjoner som betyr mest når du og legen skal bestemme hvor iherdig din diabetes skal behandles. Totalrisiko er summen av risikofaktorer som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyking, overvekt, inaktivitet og arvelig belastning i form av hjertekarsykdom i familien. Jo flere av disse faktorene du har, jo større vil gevinsten være av en god og nøye behandling.

Forebygging og behandlingen består i et sunt kosthold, vektreduksjon hvis du er overvektig, regelmessig mosjon, å slutte å røyke. De fleste med påvist diabetes 2 vil etter hvert også behøve antidiabetiske medikamenter, eventuelt også insulin. Dersom du har fått konstatert at du har diabetes, bør du anskaffe deg et apparat til å måle blodsukkeret og lære deg å måle det. I tillegg bør blodsukkeret sjekkes ved regelmessige kontroller hos lege.

Kilde: legehandboka.no