Fysioterapeut
Daglig leder

Bibbi Duus (permisjon)

Utdanning/Autorisasjon

Bachelor i Fysioterapi ved Saxion University of Applied Sciences i Nederland 2017

Arbeidserfaring

 • Rehabiliteringsavdeling med nevrologiske og ortopediske problemstillinger, ved Betanien Rehabilitering.
 • Privat praksis med ulike pasientgrupper som muskel- og skjelettplager, nevrologi, KOLS, gravide, ortopediske og pre- og postoperative pasienter, ved Sletten Fysioterapi og Strandgaten Fysioterapi.
 • Gruppetimer med bl.a. KOLS, eldre og i basseng ved Strandgaten Fysioterapi og Betanien Rehabilitering.

Aktuelle Kurs

 • Diagnostisk ultralyd – Modul 1-3 (kne, ankel, fot/skulder, albue, hånd/mage, rygg, hofte), Apexklinikken
 • AktivA – Fysioterapeut, Aktiv med Artrose
 • Exercise is Medicine, Den norske legeforening
 • Prinsipper for forebygging og rehabilitering av ulike livsstilsykdommer gjennom fysisk aktivitet, Den norske legeforeningen
 • Idrettsmedisinsk Høstkongress 2018 – diverse kurs
 • Bekkenrelaterte plager, Nina Theodorsen
 • MELT Hand and Foot Instructor Training, Sue Hitzmann
 • Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter, Norsk Fysioterapeutforbund
 • Muskulære smertesyndrom og triggerpunktsbehandling med nåler, Bergen Idrettsklinikk
 • OMI (Ortopedisk Medisin Internasjonal), OMI Norden
 • Lungefysioterapi for voksne, Haukeland Universitetssykehus