Bekkenløsning

Bekkenløsning er en svangerskapsrelatert tilstand med bekkenleddsmerter. Tilstanden er relativt hyppig forekommende og rapporters hos om lag 15 prosent av alle gravide i Norge.

Årsaker

Bekkenet består av flere bein. Normalt er disse forbundet tett sammen med lite bevegelighet i mellom seg. Ved graviditet påvirker svangerskapshormoner disse forbindelsene slik at de blir mer bevegelige. Det tenkes at dette er med på å klargjøre bekkenet for fødsel. Bevegelighet mellom de ulike delene av bekkenet gir smerter hos noen gravide. Risiko for bekkenleddsmerter øker med antall tidligere fødsler.

Hvordan stilles diagnosen

Kvinnens egen beskrivelse av smertens lokasjon, intensitet og mønster er utgangspunktet for å stille diagnosen bekkenløsning. Typiske plager er smerter baktil i bekkenet (iliosakralleddene) og over skambeinet, gjerne med utstråling til lysken og ned i beina. Bekkenleddsmerter kommer typisk ved belastning og/eller i etterkant av belastning. Problemer med å gå, stå og sitte over tid er karakteristisk. Stillingsendringer kan også være vonde og en del får dårlig nattesøvn som følge av smertene. Plagene opptrer oftest i femte til åttende måned av svangerskapet, og hos de fleste går plagene tilbake etter fødselen. Kliniske undersøkelser av bekkenet hos for eksempel lege eller fysioterapeut kan være med på å bekrefte diagnosen. Røntgenbilde eller MR er lite hensiktsmessig og brukes stort sett ikke.

Behandling

Bekkenløsning behandles i hovedsak ved å tilpasse egen hverdag etter hvor mye og hva slags aktivitet som resulterer i smerter. Det anbefales å belaste beina jevnt og å gå med korte skritt. Å variere hyppig mellom sittende og stående stilling kan være bra for mange. De fleste vil også ha nytte av å legge en pute mellom beina når de ligger på siden. Moderat fysisk aktivitet anbefales generelt, men bør holdes innenfor smertegrensen.

Hos en del gravide med bekkensmerter kan rådgivning og trening hos fysioterapeut ha god effekt. Man vil da få et individuelt tilpasset treningsprogram med styrkeøvelser som gir bedre holdningen og bevarer en fornuftig bekkenstabilisering uten at smerter fremprovoseres. Dette gjelder også for de som fremdeles har bekkenplager etter fødsel.

Kilde: legehandboka.no